Google wil zoekopdrachten zo goed mogelijk beantwoorden, zodat iedereen Google blijft gebruiken als zoekmachine. Technologische ontwikkelingen in Google, waaronder Google Voice Search en featured snippets, zorgen voor een stijging in een bepaald soort zoekopdracht: vraaggestuurde zoekopdrachten.
Het belang van Google Voice Search en featured snippets wordt ook steeds groter. Momenteel heeft meer dan een kwart van de totale online wereldbevolking Google Voice Search gebruikt. Hiernaast is ongeveer 20% van alle zoekopdrachten een featured snippet. Google Voice Search heeft invloed op de zoekopdrachten en -resultaten, waarbij featured snippets vooral invloed hebben op de zoekresultaten. Hier kan jouw organisatie op inspelen waardoor er meer traffic gerealiseerd kan worden!

Vragen als ‘Wat voor invloed hebben technologische ontwikkelingen als Google Voice Search en featured snippets op mijn Google ranking?’ en ‘Hoe kan mijn organisatie inspelen op de nieuwe, ontwikkelende zoekopdrachten en -resultaten?’ worden beantwoord in dit blog.

Content is nog altijd king

Voordat er wordt ingegaan op Google Voice Search en featured snippets en wat voor invloed deze technologische ontwikkelingen hebben op de Google ranking van jouw organisatie, is het goed om eerst het volgende duidelijk te hebben. De kwaliteit van content moet de prioriteit zijn. Kwalitatieve content is nog altijd dé sleutel naar een succesvolle en vindbare website. Websitebezoekers verwachten kwalitatieve, consistente en originele content. Wanneer jouw website aan deze eisen voldoet, bouwt het organisatie vertrouwen op bij de webgebruiker, ontwikkelt het klantrelaties en stijgen de conversies. En hierdoor zorg je ervoor dat jouw organisatie ook meer resultaten boekt met Google Voice Search en featured snippets.

De impact van vraaggestuurde zoekopdrachten

Maar hoe weet je of jouw content van de juiste kwaliteit is? Bij deze vraag kan het EAT-principe als hulpmiddel bieden. EAT staat voor expertise, authoritativeness en trustworthiness. Oftewel, expertise, autoriteit en betrouwbaarheid. 

Deze drie kenmerken werken als guidelines. Het EAT-principe is gepubliceerd door Google met als doel het verbeteren van de zoekresultaten van webgebruikers. EAT heeft echter niet direct invloed op jouw Google ranking, maar het wordt wel toegepast om de content op websites/ -pagina’s te optimaliseren. 

Wanneer jij content maakt/ schrijft moet je jezelf dus afvragen of je een expert bent, of je een autoriteit bent en of jouw content betrouwbaar is. Wanneer dit zo is, is jouw content over het algemeen van goede kwaliteit. 

Meer informatie over het EAT-principe? Lees het hier.

Google Voice Search

Wat is Google Voice Search? Google Voice Search, dat door Google is geïntroduceerd op 20 mei 2012, is een technologie dat gebruikers toestaat om spraakgestuurd te zoeken.  

Een vraagstuk dat vaak naar boven komt als het gaat over Google Voice Search, is of het wel een toekomstperspectief heeft. Hieronder bevestigen meerdere ontwikkelingen waarom Google Voice Search wel degelijk toekomstperspectief heeft:

  • In 2021 gebruikt 27% van de online wereldbevolking Google Voice Search op hun mobiel.
  • Spraakgestuurd winkelen zal stijgen tot ongeveer 36 miljard euro in 2022.
  • 71% van de huidige webgebruikers geven de voorkeur aan spraakgestuurd zoeken dan zoeken door middel van typen.
  • Er zijn in 2021 21% meer smart speakers verkocht dan in 2020. Bij het gebruik van deze smart speakers wordt meestal Google Voice Search gebruikt.
  • Aan het eind van 2022 heeft bijna een kwart van de Nederlandse huishoudens een smart speaker.
Google Voice Search

Google Voice Search is doorontwikkeld en hier zijn de zoekopdrachten in meegegroeid. 48% van de zoekopdrachten van Google Voice Search zijn vragen. De zoekopdrachten zijn specifiek. Een vraag als ‘Hé Google, waar is de dichtstbijzijnde pizzeria’ is een typische zoekopdracht die, voordat Google Voice Search geïntroduceerd was, veel minder werd toegepast. 

Hier kan jouw organisatie op inspelen door middel van het gebruiken van long tail keywords en vragen in jouw content. Door specifieke, relevante onderwerpen te verwerken in je content, zal, wanneer er gezocht/ gevraagd wordt naar dit onderwerp, jouw content hoger komen in de Google ranking.
Belangrijk hierbij is dat een long tail keyword/ vraag natuurlijk verwerkt moet worden in de tekst. Het natuurlijk verwerken van een long tail keyword/ vraag gebeurd door de keywords en vragen aan te passen op het onderwerp waarover geschreven wordt. Het ziet er onprofessioneel en onbetrouwbaar uit wanneer er een long tail keyword/ vraag in de tekst staat die niet goed aansluit op de content. 

Wanneer er op jouw website goed wordt ingespeeld op Google Voice Search zullen er meer relevante klanten op jouw website komen.

Om optimaal in te spelen op Google Voice Search, moet je ook structured data toepassen op je website. Wanneer je structured data juist toepast, zal de kans groter zijn dat jouw content wordt voorgelezen via Google Voice Search.
Meer informatie over structured data en het schema die laat zien hoe je dit toepast op je website lees je hier.

Featured snippets

Waar Google Voice Search invloed heeft op de zoekopdrachten en -resultaten, hebben de featured snippets vooral invloed op de zoekresultaten. Maar wat zijn featured snippets? Een featured snippet is een uitgelicht zoekresultaat dat een antwoord geeft op een specifieke zoekopdracht. Deze featured snippet komt boven de organische zoekresultaten terecht. Google featured snippets zijn ingezet met het doel om de zoekresultaten te optimaliseren.

Momenteel hebben ongeveer 20% van de zoekopdrachten een featured snippet. Maar het voordeel bij featured snippets is dat de Click Through Rate (CTR) hoger is dan bij normale zoekresultaten. Featured snippets hebben een gemiddeld CTR van 35%. Wanneer een resultatenpagina een featured snippet bevat, heeft het organische zoekresultaat maar een CTR van 13%.

Hieronder is de bekende featured snippet te zien. Een blok waarin direct antwoord wordt gegeven op vraaggestuurde zoekopdracht.

Featured snippets | SEO optimaliseren

Een andere soort featured snippet zijn de antwoorden bij de zoekoptie ‘Mensen vragen ook’. Hierin worden vragen beantwoord die aansluiten op de vorige zoekopdracht/ vraag van de gebruiker.

Featured snippets | SEO optimaliseren

Maar de vraag is, hoe wordt de content van jouw website toegevoegd aan een featured snippet? Een actie om deze kans te vergroten is om vragen te benoemen en deze te beantwoorden in jouw content. Deze antwoorden moeten natuurlijk verwerkt zijn in de tekst, oftewel, ze moeten gerelateerd zijn aan de content.
Wanneer een gebruiker een vraag stelt, zoekt Google binnen de top 10 websites naar de website die het beste en meest relevante antwoord geeft op de vraag. Deze content zal worden toegevoegd aan de featured snippet.

Vraaggestuurde zoekopdrachten

Een vergelijking tussen de zoekopdrachten bij Google Voice Search en featured snippets is dat de zoekopdrachten vaak vraaggestuurd zijn. Een gevolg hiervan is dat 40% van de zoekresultaten van Google Voice Search uit featured snippets komen. Hetgeen wat hieruit te concluderen valt, is dat in jouw content ingespeeld moet zijn op vraaggestuurde zoekopdrachten.

Speel als organisatie in op vraaggestuurde zoekopdrachten!

Door effectief in te spelen op vraaggestuurde zoekopdrachten, met als prioriteit de kwaliteit van de content, zal jouw website goed inspelen op de doelgroep en het rankingssysteem van Google. Wil je meer informatie over zoekmachine optimalisatie of wil je erachter komen hoe MondoMarketing jouw organisatie hiermee kan helpen? Neem dan contact met ons op!