Onze pragmatische werkwijze

Graag vertellen wij jou meer over onze pragmatische werkwijze met strategische focus. Elke samenwerking is anders en dit maakt onze relatie met klanten zo uniek, we leveren dan ook maatwerk voor onze klanten. Daarbij is het doel om altijd het maximale resultaat te behalen. Onze aanpak is gebaseerd op de doelen en het beschikbare budget. Hieronder maken we inzichtelijk welke stappen wij doorlopen om tot een gedegen aanpak te komen.

De stappen naar het beste resultaat

1. Intake

Wij vinden het fijn om klanten goed te leren kennen, om deze reden maken wij graag een afspraak met jouw organisatie voor een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek bespreken wij de USP’s van jouw organisatie, de doelen, de KPI’s, de doelgroepen, het budget en de verschillende wensen van de organisatie. Vaak hebben wij van tevoren een QuickScan gemaakt van de  betreffende online marketing kanalen, waarvan de highlights in het gesprek worden doorgenomen. Na deze afspraak werken wij een advies op maat uit.

2. Voorstel

In deze stap doen wij een voorstel aan de organisatie. Hierbij is een duidelijk overzicht opgesteld van de werkzaamheden die we gaan uitvoeren, inclusief de bijbehorende budgetten. Dit voorstel is afgestemd op de doelstellingen en de KPI’s die tijdens het intakegesprek zijn besproken. Als er hierbij overeenstemming is tussen ons en de organisatie, dan kan onze samenwerking beginnen. Indien er nog bepaalde zaken zijn die aangepast moet worden na het bespreken van het voorstel, dan worden deze punten aangepast naar wens.

3. Nul-meting

Door een goede start te maken in onze samenwerking beginnen wij met het uitvoeren van een nul-meting. In dit onderzoek wordt nader gekeken naar de resultaten die in het verleden zijn behaald en naar de ervaringen die zijn opgedaan. Er wordt geanalyseerd of en hoe er data wordt verzameld d.m.v. data analytics programma’s zoals Google Analytics & Google Tag Manager, omdat dit de basis is voor online marketing (meten=weten) activiteiten die we gaan uitrollen. Deze bevindingen bespreken we met de organisatie zodat we tot een gedegen set-up kunnen komen.

4. Set-up

Na het maken van een plan van aanpak en indien nodig het inrichten van Google Analytics/Tag Manager kunnen wij aan de slag met het opzetten van de online marketing campagnes. Afhankelijk van de optimalisaties voor de website kan er ook voor worden gekozen om eerst met conversie optimalisatie aan de slag te gaan met het doel dat de campagnes dan nog beter gaan converteren. Bij de Set-up van de campagnes gaan we uit van de doelstellingen en doelgroep targeting die eerder in het onderzoek naar boven is gekomen. Daarnaast wordt in deze stap ook advies gegeven welke communicatieboodschap goed past bij het doel en de door jou gekozen doelgroep en via welke online marketing kanaal dit het beste ingezet kan worden. De creatives kunnen wij verzorgen of kunnen door de organisatie zelf worden aangeleverd.

5. Analyseren

Na het live zetten van de campagnes blijven wij continu de prestaties van de campagnes actief monitoren. Hierdoor kan een goed inzicht worden opgebouwd, waardoor op tijd bijgestuurd kan gaan worden. Wij doen er alles aan om het optimale resultaat te behalen voor de campagnes. Zo zorgen we ervoor dat de nieuwste online marketing technieken ingezet kunnen worden en spelen we in op mogelijke kansen in de markt of ontwikkelingen die we zien bij de organisatie aangaande het product of dienst. A.d.h.v. dashboard rapportages worden campagne ontwikkelingen nog beter in beeld gebracht.

6. Rapporteren

Wij hechten grote waarde aan het informeren van onze klanten. De resultaten van de campagnes willen wij dan ook delen met de organisatie. Dit doen wij door over een bepaalde periode een rapportage te maken. De ontwikkelingen van de campagne worden hierbij in beeld gebracht. Hierdoor kunnen wij waar nodig bijsturen en/of uitbreiden. Deze rapportage is inzichtelijk voor de organisatie en dient als bespreekpunt voor optimalisaties. Samen met de organisatie komen wij tot duidelijke conclusies en de meest belangrijke optimalisatieslagen.

7. Optimaliseren

MondoMarketing wil organisaties verder helpen op online en digitaal gebied. Hierdoor is het belangrijk om actief te zijn en constant te blijven optimaliseren en beheer te blijven uitvoeren. Dit optimalisatieproces wordt ook wel campagne management genoemd, wat een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is. Hierbij blijven wij, afhankelijk van de omvang van de campagne, wekelijkse updates doorvoeren om de prestaties van de campagne op peil te houden en te verbeteren waar mogelijk. De achterliggende gedachte hiervan is om een nog beter resultaat te behalen. Wij worden blij van het waarmaken van gezonde ambities!

Heb je vragen over onze werkwijze? Neem dan contact met MondoMarketing op.

Pieter l Digital Marketing Consultant l MondoMarketing l Performance Driven Digital Marketing Bureau

Is jouw organisatie klaar voor de digitale wereld van morgen?

Maak kennis met MondoMarketing
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner