Onze werkwijze in een succesvol stappenplan

 • Meer zichtbaarheid
 • Meer (loyale) klanten
 • Meer omzet

Onze pragmatische werkwijze

Graag vertellen wij jou meer over de pragmatische werkwijze van MondoMarketing. Iedere samenwerking is anders en dit maakt onze relatie met klanten zo uniek. Ons doel is om een maximaal resultaat te behalen. Wij baseren onze aanpak op de doelen en het budget van de organisatie en lopen met iedere klant meerdere stappen door. Wij willen graag voor jou inzichtelijk maken welke stappen dit zijn.

Heb je vragen over onze werkwijze? Neem dan contact met MondoMarketing op.

De stappen naar het beste resultaat

1. Intake

Wij vinden het fijn om klanten beter te leren kennen, waardoor wij graag een afspraak maken met jouw organisatie voor een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek bespreken wij de doelen, KPI’s, het budget en de verschillende wensen van de organisatie. Van tevoren hebben wij een QuickScan gemaakt van de organisatie, waardoor belangrijke resultaten in het gesprek genoemd kunnen worden. Na deze afspraak maken wij een advies op maat (in de vorm van een voorstel). Lees hier meer over in de volgende stap van de werkwijze.

2. Voorstel

In deze stap doen wij een voorstel aan de organisatie. Hierbij is een duidelijk overzicht opgesteld van de uit te voeren werkzaamheden inclusief de bijbehorende budgetten. Dit voorstel is afgestemd op de doelstellingen en KPI’s die tijdens het intakegesprek zijn besproken. Als er overeenstemming is tussen ons en de organisatie, dan kan onze samenwerking beginnen. Indien er nog bepaalde zaken zijn die aangepast moet worden na het bekijken van het voorstel, dan voeren wij deze wijzigingen door en maken wij een tweede voorstel.

3. Nul-meting

Door een goede start te maken in onze samenwerking beginnen wij met het uitvoeren van een nul-meting. In dit onderzoek wordt er nader gekeken naar de resultaten die in het verleden zijn behaald en wordt er gekeken naar de ervaringen die zijn opgedaan. Er wordt gekeken of en hoe er data wordt verzameld d.m.v. data analytics programma’s zoals Google Analytics & Google Tag Manager, omdat dit de basis is voor online marketing (meten=weten). Daarnaast wordt er gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en conversiegerichtheid van de website en of er nog grote optimalisaties zijn te behalen. En we kijken hoe we de doelgroep het beste kunnen aanspreken met online marketing. Vervolgens wordt de concurrentie uitgebreid geanalyseerd om te kijken waar de organisatie onderscheidend is of kan zijn. Als we vervolgens een advies geven over de inzet van de online marketing kanalen, maken we ook inzichtelijk d.m.v. een forecast met welk budget welke impact wordt verwacht. Deze bevindingen bespreken we met de organisatie en in overleg gaan we aan de slag met online marketing.

4. Set-up

Vervolgens kunnen wij na het maken van een plan van aanpak en indien nodig het inrichten van Google Analytics/Tag Manager, aan de slag met het opzetten van de online marketing campagnes. Afhankelijk van de optimalisaties voor de website kan er ook voor gekozen worden eerste met conversie optimalisatie aan de slag te gaan met het doel dat de campagnes dan nog beter gaan converteren. Bij de Set-up van de campagnes gaan we uit van de doelstellingen en doelgroep targeting die eerder in het onderzoek naar boven is gekomen. Daarnaast wordt in deze stap ook besproken welke communicatie- boodschap goed past bij het doel en de door jouw gekozen doelgroep en via welke online marketing kanaal dit het beste ingezet kan worden. Samen met de organisatie beslissen we dan uiteindelijk welk online marketing kanaal en welke advertentievorm (creative) het beste ingezet kan worden. De creatives kunnen wij verzorgen of kunnen door de organisatie zelf worden aangeleverd.

5. Analyseren

Na het live zetten van de campagnes blijven wij continu de prestaties van de campagnes actief monitoren. Hierdoor kan een goed inzicht worden opgebouwd, waardoor op tijd bijgestuurd kan gaan worden. Wij doen er alles aan om het optimale resultaat te behalen voor de campagnes, zo zorgen we ervoor dat de nieuwste online marketing technieken ingezet kunnen worden en spelen we in op kansen in de markt of ontwikkelingen die we zien bij de organisatie aangaande het product of dienst. A.d.h.v. dashboard rapportages worden de campagne- ontwikkelingen nog beter in beeld gebracht.

6. Rapporteren

Wij hechten grote waarde aan het informeren van onze klanten. De resultaten van de campagnes willen wij dan ook delen met de organisatie. Dit doen wij door over een bepaalde periode een rapportage te maken. Alle ontwikkelingen van de campagne worden hierbij in beeld gebracht. Hierdoor kunnen wij waar nodig bijsturen en uitbreiden. Deze rapportage is inzichtelijk voor de organisatie en dient als bespreekpunt voor optimalisaties. Samen met de organisatie komen wij tot heldere conclusies en optimalisatieslagen.

7. Optimaliseren

MondoMarketing wil organisaties verder helpen op online en digitaal gebied. Hierdoor is het belangrijk om actief te zijn en constant te blijven optimaliseren en beheer te blijven uitvoeren. Dit optimalisatieproces wordt ook wel campagne management genoemd, wat een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is. Hierbij blijven wij, afhankelijk van de omvang van de campagne, wekelijkse updates doorvoeren om de prestaties van de campagne op peil te houden en te verbeteren waar mogelijk. De achterliggende gedachte hiervan is om een nog beter resultaat te behalen. Wij worden blij van het waarmaken van gezonde ambities!

Pieter l Digital Marketing Consultant l MondoMarketing l Performance Driven Digital Marketing Bureau

Is jouw organisatie klaar voor de digitale wereld van morgen?

Maak kennis met MondoMarketing
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner