In lijn met onze constante inzet voor doelgerichte marketingstrategieën, helpen we het onderzoeksbureau RAND Europe met hun onderzoek in het kader van het “Experiment met een Gesloten Coffeeshopketen“. Het doel van deze opdracht is het werven van een diverse, maar moeilijk te bereiken doelgroep voor een online enquête over de aankoop van cannabis.

Doel van de campagne

De campagne maakt deel uit van het zogenoemde “Experiment met een Gesloten Coffeeshopketen”, gericht op het monitoren en evalueren van de gereguleerde cannabisverkoop in tien Nederlandse gemeenten. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijke effecten op diverse terreinen, waaronder openbare orde, volksgezondheid en de illegale markt in de tien interventiegemeenten en in tien controlegemeenten, waar de situatie blijft zoals die was. Ons doel luidt als volgt: we willen de doelgroep aansporen om de enquête in te vullen. Onze biedstrategie is gericht op link-klikken om de bezoekers naar de specifieke onderzoekspagina te leiden. Er is gekozen voor deze biedstrategie omdat er geen conversies gemeten konden worden, vanuit technisch standpunt draait de enquête namelijk op een website van een derde waar geen pixel geplaatst kan worden. RAND Europe heeft privacy hoog in het vaandel staan. Dit omdat RAND Europe zo min mogelijk obstakels wil voor zijn doelgroep omtrent het invullen van de enquête, iedereen blijft hier dan ook anoniem. Om zo een voldoende steekproefgrootte te realiseren, is er gekozen voor een link-klik biedstrategie.

Gerichte doelgroep en geografische segmentatie

Omdat het bij Meta niet mogelijk is om doelgroepen te selecteren die direct aan cannabis gerelateerd zijn, richten wij ons op diverse interesses die mogelijk verband houden met cannabis, zoals bepaalde muziekgenres, festivals, alcohol, roken, games en films. Deze benadering helpt om een breder bereik te realiseren onder potentiële respondenten. Bovendien hebben we ons specifiek gericht op interventiegemeenten en controlegemeenten.

Variabele advertentieformaten en beleidsaanpassingen

Onze campagne maakt gebruik van zowel video- als statische beeldadvertenties om de boodschap over te brengen en de gewenste interactie te genereren. We hebben meerdere wijzigingen in het creatieve materiaal moeten aanbrengen om te voldoen aan het beleid. Zo hebben wij ook meermaals contact gehad met Meta om bewijsstukken aan te leveren over de opdracht vanuit het Wetenschapplijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). 

Concrete resultaten en toekomstige overwegingen

Deze inspanningen leveren tastbare resultaten op. De campagne trekt aandacht en genereerd een aanzienlijk aantal respondenten voor het onderzoek. Deze verzamelde gegevens spelen een rol in het onderzoek naar het “Experiment met een Gesloten Coffeeshopketen” en dragen bij aan het in kaart brengen van de mogelijke effecten van gereguleerde cannabisverkoop. In juni 2023 is een rapport gepubliceerd over de voormeting in de betreffende
gemeenten, voordat het experiment van start gaat.

De bijdrage aan het onderzoek voor het “Experiment met een Gesloten Coffeeshopketen” van RAND Europe is een demonstratie van onze inzet voor maatschappelijke impact. Door een slimme inzet van online marketingtools kan een doelgroep worden aangesproken, die met meer traditionele onderzoeksmethoden moeilijk te bereiken is.

Een succesvolle campagne opzetten!

Met ruim 10 jaar aan ervaring is MondoMarketing gespecialiseerd in het opzetten van digital marketing campagnes. Deze campagnes kunnen organisaties helpen een beter resultaat te behalen. Wil je meer informatie over digitale marketingcampagnes of erachter komen hoe zo’n campagne jouw organisatie kan helpen? Neem dan contact met ons op!