Zoekmachine Marketing (Zoekmachine Optimalisatie en Zoekmachine Adverteren) is binnen ons online marketing bureau een van de succesfactoren voor onze klanten in de online marketingmix. Het is van grote toegevoegde waarde om deze kennisintensieve campagnes/marketingactiviteiten op de juiste manier te laten inrichten door een specialist. Hierdoor kunnen de beste resultaten worden behaald. Door deze campagnes op een innovatieve en strategische manier in te steken, kunnen er door het gebruik van Zoekmachine Marketing meer relevante bezoekers en uiteindelijk meer conversies voor jouw website worden gerealiseerd. Lees hier meer over de voordelen van Zoekmachine Marketing en hoe wij je hier als Zoekmachine Marketing Bureau mee verder kunnen helpen om goede resultaten te behalen.

Wat is Zoekmachine Marketing?

Zoekmachine Marketing is een combinatie van van Zoekmachine Optimalisatie (SEO) en Zoekmachine Adverteren (SEA). De letterlijke betekenis is: Het optimaliseren van zowel betaalde als de niet-betaalde zoekresultaten in zoekmachines. Met deze twee expertises is het mogelijk om jouw doelgroep goed te bereiken.

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) richt zich op het effectief inzetten van marketing activiteiten om jouw website/app beter zichtbaar te maken in de zoekmachine. Hierbij spelen vier factoren een belangrijke rol: techniek, engagement, autoriteit en content van de website. Als deze onderdelen zijn geoptimaliseerd, dan moet de website/ app een hogere positie vertonen in de organische zoekresultaten van de gebruikte zoekmachine. Benieuwd hoe we dit doen? Lees meer over Zoekmachine Optimalisatie.

Zoekmachine Adverteren (SEA) richt zich op het effectief inzetten van advertentie campagnes. De kosten zijn afhankelijk van bepaalde advertentieruimtes, zoekwoorden en targeting mogelijkheden. Daarnaast kan er een maximale kosten per klik worden vastgesteld. Het einddoel is het omzetten van de betaalde kliks naar klanten (conversie). Benieuwd hoe we dit doen? Lees meer over Zoekmachine Adverteren.

Wat zijn de voordelen van Zoekmachine Marketing?

 • Transparant; meten & bijsturen op data;
 • Hogere posities in de zoekresultaten;
 • Aantrekken van kwalitatieve bezoekers;
 • In-market doelgroepen bereiken.

Hoe zet je Zoekmachine Marketing effectief in?

Als ervaren Zoekmachine Marketing Bureau hanteren wij een heldere en doorslaggevende aanpak voor Zoekmachine Optimalisatie en Zoekmachine Adverteren. Hierbij staan de doelstellingen van het bedrijf, de propositie ten aanzien van jouw doelgroep(en), samen met de complete customer journey (van oriëntatie tot after service) centraal.

Bij Zoekmachine Optimalisatie gaan wij aan de slag met een technische audit, waarbij we verschillende SEO-onderdelen toetsen. Onze SEO-aanpak bestaat uit drie onderdelen, namelijk: Techniek, Content & Autoriteit. Daarnaast zoomen wij in op alle aanwezige en ontbrekende content op de website en maken wij een trefwoordenanalyse. Verder maken wij inzichtelijk hoe de autoriteit verhoogd kan worden.

Bij Zoekmachine Adverteren kijken wij of er gebruik zal worden gemaakt van Google Ads en/of Microsoft Ads. Vervolgens maken wij een forecast van het benodigde advertentie budget en de te verwachten opbrengsten. Hierbij is het belangrijk om duidelijke afspraken te hebben afgestemd met jouw organisatie. Daarnaast is het van groot belang om zowel een advertentie en landingspagina samen te stellen van een goede kwaliteit, omdat de zoekmachine dit bij het bepalen van de advertentiepositie meeneemt.

Online Quickscan aanvragen

De stappen naar het succes van Zoekmachine Marketing

In de eerste stap is het belangrijk om de doelstellingen en KPI’s van jouw organisatie duidelijk in kaart te brengen. Dit doen wij tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Zo weten wij welke werkzaamheden er zijn en welke kant op gestuurd moet worden.

Vervolgens maken wij een voorstel voor de uit te voeren werkzaamheden, inclusief de kosten. Is jouw organisatie het eens met dit voorstel? Dan kan onze samenwerking beginnen.

In de nul-meting doen we allereerst nader onderzoek naar de resultaten en ervaringen uit het verleden. Vervolgens wordt er met een frisse blik naar de relevante zoekwoorden gekeken die matchen met het product of de dienst. Hoe verhouden deze zoekwoorden zich tot de vindbaarheid van de website/app in de zoekmachine? Wat doen concurrenten? Welke zoekwoorden gebruikt jouw doelgroep in de zoekmachine? Op welke producten of diensten gaan we de focus leggen?

Dit zijn allemaal relevante vragen die gesteld moeten worden en waar we in de nul-meting inzicht in verkrijgen om verder te kunnen naar de volgende stap.

(Alleen bij Zoekmachine Adverteren) In deze stap wordt de Tracking ingericht om ervoor te zorgen dat we de prestaties van de campagnes goed kunnen meten en we bepaalde marketingtechnieken toe kunnen passen. Hieronder vallen Conversie tracking (om de doelen goed te kunnen meten), Remarketing tracking (om bezoekers te kunnen Remarketen) en het inrichten van het Google Analytics account met behulp van Google Tag Manager. Als er al een structuur aanwezig is dan gaan wij deze optimaliseren (indien nodig).

Daarnaast worden in deze stap het advertentieaccount en eventuele andere tools ingericht die samenhangen met de soort campagnes zoals Google Merchant Center t.b.v. Google Shopping.

Zoekmachine Optimalisatie: In deze stap richten we de tools in om de technische audit te kunnen uitvoeren, om vervolgens te bepalen welke zaken er geoptimaliseerd moeten worden. Voorbeelden van punten die we bij deze stap analyseren zijn: pagina laadsnelheid, rich snippets & structured data en mobile SEO. Vervolgens gaan we aan de slag met een trefwoord analyse om te bepalen welke focus zoekwoorden belangrijk zijn om op te richten met het doel om betere zoekposities te behalen. Als de techniek en content goed staan kunnen we beginnen met het verhogen van de autoriteit door het verkrijgen van meer inkomende links. Hiervoor gaan we uitgebreid het linkprofiel in kaart brengen.

Zoekmachine Adverteren: Als de tracking en de instellingen van het Google Ads of Microsoft Ads account zijn ingericht gaan we aan de slag met het opzetten van de campagnes. Hierbij gaan we uit van de doelstellingen en zoekwoorden die eerder in het onderzoek naar boven zijn gekomen. De advertentieteksten en de keuze van de landingspagina’s voor de producten of diensten zijn in deze fase gemaakt, waardoor de campagnes ingezet kunnen worden.

Zoekmachine Optimalisatie: Als de data eenmaal wordt afgevangen zorgen we er middels handige rapportages voor dat de ontwikkelingen inzichtelijk zijn. Vervolgens analyseren we de data om tot actionable insights te komen die gebruikt kunnen worden voor optimalisaties.

Aan de hand van een Dashboard rapportage worden de ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en volgt er met regelmaat overleg om te bespreken waar we e.e.a. kunnen bijsturen.

Zoekmachine Adverteren: Na de live-gang van de campagnes blijven we de prestaties van de campagnes actief monitoren zodat we deze op basis van voortschrijdend inzicht kunnen bijsturen. Ook voeren we AB-testen uit om te onderzoeken of we een hoger conversiepercentage kunnen behalen en we passen snel nieuwe toepassingen toe van Google/Microsoft. Daarnaast kunnen we de campagnes uitbreiden als we zien dat er meer kansen liggen.

Aan de hand van een Dashboard rapportage worden alle campagne ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en volgt er met regelmaat overleg om te bespreken waar we e.e.a. kunnen bijsturen.

Zoekmachine Optimalisatie: Op basis van de inzichten uit de rapportages wordt er ook gekeken waar er nog kansen liggen om te scoren voor nieuwe zoekwoorden of wat er nog gedaan moet worden om hogere posities te behalen voor de bestaande focus zoekwoorden. Daarnaast wordt er gekeken of er voldoende content is en of deze kwalitatief genoeg is en/of er meer inkomende links moeten worden gerealiseerd.

Zoekmachine Adverteren: De bevindingen uit de analyse en rapportage van de vorige stap worden doorgevoerd in het optimalisatie proces. Dit optimalisatie proces wordt ook wel campagne management genoemd waarbij we afhankelijk van de omvang van de campagne op wekelijkse basis updates blijven doorvoeren. Het doel is om de prestaties van de campagne op peil te houden en/of te verbeteren waar mogelijk.

Strategische en doelgerichte aanpak

Het inzetten van een succesvolle online marketing strategie betekent dat je niet meer zonder een full funnel marketing strategie kan. Om jouw doelgroep(en) effectief te kunnen aanspreken is het van belang dat je de juiste boodschap op het juiste moment (customer journey) via het juiste marketing kanaal communiceert. MondoMarketing helpt als Zoekmachine Marketing Bureau organisaties doelen te behalen door een effectieve online marketing strategie. Dit doen wij door de juiste communicatie, juiste timing en doeltreffende online marketing kanalen in te zetten.

Meer marketingstrategie

Resultaten die wij als Zoekmachine Marketing Bureau behalen

 • Stijging in websitebezoekers;
 • (Groter) bereik bij jouw doelgroep;
 • Daling Bouncepercentage;
 • Doelstellingen/KPI's behalen;
 • Duidelijke rapportages;
 • Verhoging (retentie) klanten;
 • Verhoogde merkbekendheid;
 • Verhoging product overweging.
Bekijk onze klantervaringen

Effectieve samenwerking; 1+1=3

1. Het is mogelijk om de volledige expertise uit te besteden aan MondoMarketing.

Weet jouw organisatie nog niet precies hoe deze expertise in zijn werk gaat? Dan is het mogelijk dat wij alles voor je inrichten. De doelstellingen van jouw organisatie staan voorop en op basis hiervan en jouw budget kunnen wij een volledig plan van aanpak, inclusief strategie, communicatie, content, rapportage, campagne management en set-up opstellen en deze ten uitvoer brengen.

2. Jouw organisatie wil deels zelf aan de knoppen draaien.

Heeft jouw organisatie op dit moment al voldoende kennis over de inrichting van deze expertise? Dan is het mogelijk om zelf een aantal zaken op te pakken en in te richten. Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van content en/of bepaalde targeting criteria. Samen met ons kan er besproken worden welke werkzaamheden jouw organisatie zelf kan uitvoeren. Uiteraard zullen wij je altijd blijven helpen om het beste resultaat te behalen.

1+1=3
Voor welke samenwerking je ook kiest, we doen dit altijd in nauwe afstemming zodat we op de hoogte kunnen blijven van de bedrijfsontwikkelingen die spelen, waar we mogelijk ook voordeel uit kunnen halen voor de campagnes. Zo is er sprake van een complementaire samenwerking; 1+1=3.

Onze werkwijze in 7 stappen

Wij lopen met iedere klant meerdere stappen door in onze werkwijze. Dit begint bij een vrijblijvend intakegesprek om de doelen en kansen te bespreken. Vervolgens maken wij een analyse om tot een helder plan van aanpak te komen. Een goede basis is volgens ons van essentieel belang, waardoor het kan zijn dat er eerst zaken aan de communicatie en/of website geoptimaliseerd moeten worden voordat er aan slag kan worden gegaan met de start van de campagne(s). Als we van start gaan met de set-up van de campagne(s) en het managen, evalueren we vervolgens gezamenlijk. Hier stellen wij vooraf een rapportage voor op. Vanaf het moment dat de basis op orde is kunnen we weer zaken blijven optimaliseren om de beste resultaten te behalen.

Pieter l Digital Marketing Consultant l MondoMarketing l Performance Driven Digital Marketing Bureau

Wil jij met Zoekmachine Marketing impact creëren voor jouw organisatie?

Maak kennis met MondoMarketing
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner