Zoekmachine Adverteren (Search Engine Advertising) is binnen ons online marketing bureau een van de succesfactoren voor onze klanten in de online marketingmix. Het is van zeer grote toegevoegde waarde om deze kennisintensieve campagnes op de juiste manier te laten inrichten door een specialist. Hierdoor kunnen de beste resultaten worden behaald. Door campagnes op een innovatieve en strategische manier in te steken, kunnen er door middel van Zoekmachine Adverteren meer relevante bezoekers en uiteindelijk ook meer conversies voor jouw website worden gerealiseerd. Lees hier meer over de voordelen van Zoekmachine Adverteren en hoe wij je hiermee als Zoekmachine Adverteren / SEA Bureau verder kunnen helpen om goede resultaten te behalen.

Wat is Zoekmachine Adverteren?

Zoekmachine Adverteren is het inkopen van advertentieruimte bij zoekmachines zoals Google of Bing. De advertenties die in de zoekmachine geplaatst worden, zijn zichtbaar boven de organische zoekresultaten op de zoekresultatenpagina. Advertenties kunnen bestaan uit tekstadvertenties en product afbeeldingen, ook wel PLA’s (product listing ads) genoemd, die via (Google) Shopping plaatsvinden. Hierdoor zijn jouw merk en producten goed zichtbaar als jouw doelgroep zoekt naar het product of de dienst die jij te bieden hebt.

Door middel van een veilingsysteem kun je als adverteerder een advertentieruimte inkopen. Het instellen van de zoekwoorden en de doelgroeptargeting zorgt ervoor dat de adverteerder kan meebieden voor de juiste advertentieruimte. Bij SEA (Search Engine Advertising) betaal je per klik op jouw advertentie, waardoor een andere naam voor SEA ook wel PPC (pay-per-click) marketing is. De advertenties kunnen zichtbaar zijn op diverse apparaten die door jouw doelgroep wordt gebruikt. Bij het inzetten van de campagnes maken wij gebruik van de advertentiesystemen: Google Ads (voorheen Google Adwords) en Microsoft Ads (voorheen Bing Ads).

Wat zijn de voordelen van Zoekmachine Adverteren?

 • Transparant; meten & bijsturen op data;
 • Hogere posities in de zoekresultaten;
 • Aantrekken van kwalitatieve bezoekers;
 • In-market doelgroepen bereiken;
 • Resultaten behalen op korte termijn;
 • Betalen per klik;
 • Adverteren met budgetten vanaf 1K;
 • Gemakkelijk AB-testen van content;
 • Snelle manier om awareness te creëren;
 • Effectieve vorm voor Remarketing.

Hoe zet je Zoekmachine Adverteren effectief in?

Het inrichten van Zoekmachine Adverteren gaat verder dan alleen het instellen van de juiste zoekwoorden en doelgroep-targeting. Context, relevantie en techniek zijn hierbij randvoorwaarden geworden. Zo kan er een succesvolle strategie worden gevormd voor Search Engine Advertising.

Via Google Ads en Microsoft Ads kan er rechtstreeks een advertentieruimte worden ingekocht. Dit doen wij als Zoekmachine Adverteren/SEA Bureau door van tevoren een forecast te maken van alle kosten en opbrengsten. Hierbij is het belangrijk om duidelijke afspraken (lees; doelstellingen) te hebben afgestemd met jouw organisatie, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Daarnaast is het van groot belang om een advertentie- en landingspagina samen te stellen van goede kwaliteit, omdat de zoekmachine dit bij het bepalen van de advertentiepositie meeneemt.

Tegenwoordig is het ook mogelijk (afhankelijk van het campagne type en de hoeveelheid beschikbare data) om de advertentieruimte geautomatiseerd in te kopen o.b.v. bepaalde doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan CPO (Cost per order), ROAS (Return of Adspend) of Maximale Zichtbaarheid. De resultaten worden geanalyseerd. Op basis daarvan kunnen we verder optimaliseren.

SEA Quickscan aanvragen

De stappen naar het succes van Zoekmachine Adverteren

In de eerste stap is het belangrijk om de doelstellingen en KPI’s van jouw organisatie duidelijk in kaart te brengen. Dit doen wij tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Zo weten wij welke werkzaamheden er zijn en welke kant op gestuurd moet worden.

Vervolgens maken wij een voorstel voor de uit te voeren werkzaamheden, inclusief de budgetten. Is jouw organisatie het eens met dit voorstel? Dan kan onze samenwerking beginnen.

In de nul-meting doen we allereerst nader onderzoek naar de resultaten en ervaringen uit het verleden. Vervolgens wordt er met een frisse blik naar de relevante zoekwoorden gekeken die matchen met het product of de dienst. Wat doen concurrenten? Welke zoekwoorden gebruikt jouw doelgroep in de zoekmachine? Hoeveel traffic (klikken) krijg je ongeveer voor welk budget? Op welke producten of diensten gaan we de focus leggen? Gaan we adverteren op alle Google/Microsoft netwerken zoals Shopping en Zoekpartners of alleen Search?

Dit zijn allemaal relevante vragen waar we in de nul-meting inzicht in verkrijgen.

In deze stap wordt de Tracking ingericht om ervoor te zorgen dat we de prestaties van de campagnes goed kunnen meten en we hierbij bepaalde marketingtechnieken toe kunnen passen. Hieronder vallen de Conversie tracking (om de doelen te kunnen meten), Remarketing tracking (om bezoekers te kunnen Remarketen) en het inrichten van het Google Analytics account met behulp van Google Tag Manager. Als er al een structuur aanwezig is dan gaan wij deze optimaliseren (indien nodig).

Bovendien worden in deze stap het advertentieaccount en eventuele andere tools ingericht die samenhangen met de soort campagnes zoals Google Merchant Center t.b.v. Google Shopping.

Als de tracking en de instellingen van het Google Ads of Microsoft Ads account zijn ingericht gaan we aan de slag met het opzetten van de campagnes. Hierbij gaan we uit van de doelstellingen en zoekwoorden die eerder in het onderzoek naar boven zijn gekomen. De advertentieteksten en de keuze van de landingspagina’s voor de producten of diensten zijn gemaakt, waardoor de campagnes ingezet kunnen worden.

Na de live-gang van de campagnes blijven we de prestaties van de campagnes actief monitoren zodat we deze op basis van voortschrijdend inzicht kunnen bijsturen. Ook voeren we AB-testen uit om te kijken of we een hoger conversiepercentage kunnen behalen en voeren we snel nieuwe toepassingen toe die Google/Microsoft nieuw heeft uitgerold. Daarnaast kunnen we de campagnes uitbreiden als we zien dat er meer kansen liggen.

Aan de hand van een Dashboard rapportage worden alle campagne ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en volgt er met regelmaat overleg om te bespreken waar we e.e.a. kunnen bijsturen.

De bevindingen uit de analyse en rapportage van de vorige stap worden doorgevoerd in het optimalisatie proces. Dit optimalisatie proces wordt ook wel het campagne management genoemd. Hierbij blijven we afhankelijk van de omvang van de campagne op wekelijkse basis updates doorvoeren. Het doel is om de prestaties van de campagne op peil te houden en/of te verbeteren waar mogelijk.

Strategische en doelgerichte aanpak

Het inzetten van een succesvolle online marketing strategie betekent dat je niet meer zonder een full funnel marketing strategie kan. Om jouw doelgroep(en) effectief aan te kunnen spreken is het van belang dat je de juiste boodschap op het juiste moment (customer journey) via het juiste marketing kanaal communiceert. MondoMarketing helpt als Zoekmachine Adverteren / SEA Bureau organisaties om doelen te behalen door een effectieve online marketing strategie. Dit doen wij door de juiste communicatie, juiste timing en doeltreffende online marketing kanalen in te zetten.

Meer marketingstrategie

Resultaten die wij als Zoekmachine Adverteren Bureau behalen

 • Stijging in websitebezoekers;
 • (Groter) bereik bij jouw doelgroep;
 • Duidelijke rapportages;
 • Verhoging (retentie) klanten;
 • Verhoogde merkbekendheid;
 • Verhoging product overweging;
 • Efficiënt inzetten van jouw budget.
Bekijk onze klantervaringen

Effectieve samenwerking; 1+1=3

1. Het is mogelijk om de volledige expertise uit te besteden aan MondoMarketing.

Weet jouw organisatie nog niet precies hoe deze expertise in zijn werk gaat? In dat geval is het mogelijk dat wij als Zoekmachine Adverteren Bureau alles voor je inrichten. De doelstellingen van jouw organisatie staan voorop en op basis hiervan en jouw budget kunnen wij een volledig plan van aanpak, inclusief strategie, communicatie, content, rapportage, campagne management en set-up opstellen en deze ten uitvoer brengen.

2. Jouw organisatie wil deels zelf aan de knoppen draaien.

Heeft jouw organisatie op dit moment al voldoende kennis over de inrichting van deze expertise? Dan is het mogelijk om zelf een aantal zaken op te pakken en in te richten. Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van content en/of bepaalde targeting criteria. Samen met ons kan er besproken worden welke werkzaamheden jouw organisatie zelf kan uitvoeren. Uiteraard zullen wij je altijd blijven helpen om het beste resultaat te behalen.

1+1=3
Voor welke samenwerking je ook kiest, we doen dit altijd in nauwe afstemming zodat we ook op de hoogte blijven van de bedrijfsontwikkelingen die spelen, waar we mogelijk ook voordeel uit kunnen halen voor de campagnes. Zo is er sprake van een complementaire samenwerking; 1+1=3.

Onze werkwijze in 7 stappen

Wij lopen met iedere klant meerdere stappen door in onze werkwijze. Dit begint bij een vrijblijvend intakegesprek om de doelen en kansen te bespreken. Vervolgens maken wij een analyse om tot een helder plan van aanpak te komen. Een goede basis is volgens ons van essentieel belang, waardoor het kan zijn dat er eerst zaken aan de communicatie en/of website geoptimaliseerd moeten worden voordat er aan slag kan worden gegaan met de start van de campagne(s). Als we van start gaan met de set-up van de campagne(s) en het managen, evalueren we vervolgens gezamenlijk. Hier stellen wij vooraf een rapportage voor op. Vanaf het moment dat de basis op orde is kunnen we weer zaken blijven optimaliseren om de beste resultaten te behalen.

Pieter l Digital Marketing Consultant l MondoMarketing l Performance Driven Digital Marketing Bureau

Wil jij met Zoekmachine Adverteren impact creëren voor jouw organisatie?

Maak dan kennis met MondoMarketing
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner