Email Marketing is een van de eerste online marketing kanalen maar nog steeds erg effectief. Binnen ons online marketing bureau is het dan ook vaak een van de succesfactoren voor onze klanten in de online marketingmix. Het is van grote toegevoegde waarde om deze steeds technischer wordende en automatische campagnes op de juiste manier te laten inrichten door een specialist, waardoor de beste resultaten behaald kunnen worden. Door deze campagnes op een innovatieve en strategische manier in te steken, kunnen er d.m.v. Email Marketing meer (potentiële) klanten op de hoogte worden gebracht van jouw product of dienst. Hierdoor kunnen er uiteindelijk meer conversies op jouw website worden gerealiseerd. Lees hier meer over de voordelen van Email Marketing en hoe wij je als ervaren Email Marketing Bureau hiermee verder kunnen helpen om goede resultaten te behalen.

Wat is Email Marketing?

Email Marketing is als volgt te definiëren: een vorm van direct marketing waarbij e-mail wordt gebruikt om bijvoorbeeld commerciële of informatieve boodschappen naar de doelgroep te sturen. De voornaamste twee redenen om Email Marketing in te zetten zijn het werven van nieuwe klanten of het activeren van klantenbestanden, zodat klantloyaliteit en het aantal herhaalaankopen toenemen. 

Email Service Providers (ESP) bieden steeds meer mogelijkheden voor het opzetten van Email Marketing. Ook zijn er steeds meer API-koppelingen te maken met de database en website, zodat er vanuit de ESP o.b.v. bepaalde triggers geautomatiseerd en gesegmenteerd gemaild kan worden door organisaties. Hierdoor is de relevantie van Email Marketing de afgelopen jaren sterk toegenomen, aangezien er vaak niet meer dezelfde mailing wordt verstuurd naar de gehele mailing database. De content van de mailings wordt dus steeds persoonlijker afgestemd op basis van het profiel van de (potentiële) klant. Voordelen van Email Marketing is ook dat het goed meetbaar is en dat er gemakkelijk getest kan worden welke content het beste aanslaat.

Wat zijn de voordelen van Email Marketing?

 • Gerichte doelgroepcommunicatie;
 • Snel en flexibel inzetbaar;
 • Transparant; meten & bijsturen op data;
 • Relatief lage bereik-kosten;
 • Gemakkelijk AB-testen van content;
 • Automatisering mogelijkheden;
 • Volledige ownership over uiting;
 • Snelle manier om awareness te creëren;
 • Effectieve vorm voor Remarketing.

Hoe zet je Email Marketing effectief in?

Er zijn een aantal essentiële onderdelen van Email Marketing die beschikbaar moeten zijn voordat er e-mails gestuurd kunnen worden. Deze onderdelen stemmen wij graag af met jouw organisatie, zodat de campagnes op de juiste manier ingericht kunnen worden. Belangrijke onderdelen zijn: de aanwezigheid van een duidelijke database of lijst met emailadressen met OPTIN (dit is de toestemming om te mailen). Daarnaast moet er een Email Service Provider (ESP) zijn, het systeem waarmee de e-mails kunnen worden verstuurd en tot slot een mailing template. Als dit pakket beschikbaar is en duidelijk is voor beide partijen, dan kan het verzenden van e-mails van start gaan.

MondoMarketing helpt bij het opzetten van een Email Marketing Strategie, indien deze nog niet aanwezig is. Als er al een Email Marketing Strategie bestaat, dan kunnen wij deze verder optimaliseren en uitbreiden. In deze strategie wordt er gekeken naar de doelstellingen, doelgroep en op welke manier we deze het beste kunnen bereiken.

Online Quickscan aanvragen

De stappen naar het succes van Email Marketing

In de eerste stap is het belangrijk om de doelstellingen en KPI’s van jouw organisatie duidelijk in kaart te brengen. Dit doen wij tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Zo weten wij welke werkzaamheden er zijn en welke kant op gestuurd moet worden.

Vervolgens maken wij een voorstel voor de uit te voeren werkzaamheden, inclusief de budgetten. Is jouw organisatie het eens met dit voorstel? Dan kan onze samenwerking beginnen.

In de nul-meting doen we allereerst nader onderzoek naar de resultaten en ervaringen uit het verleden. Vervolgens wordt er met een frisse blik naar de doelgroep gekeken die matcht met het product of de dienst. Wat wil je bereiken met Email Marketing? Welke boodschap zou je over willen brengen op de doelgroep? Op welke producten of diensten gaan we eventueel de focus leggen? Dit zijn allemaal elementen die wij moeten weten voor wij aan de slag kunnen gaan.

Als deze vragen beantwoord zijn, dan kunnen wij een helder plan van aanpak afstemmen met de organisatie. Dit plan kan verder ingezet worden in het vervolgproces.

Als de tracking en de instellingen bij de ESP zijn ingericht gaan we aan de slag met het opzetten van de campagnes. Hierbij gaan we uit van de doelstellingen en doelgroep targeting die eerder in het onderzoek naar boven zijn gekomen. Ook wordt in deze stap besproken welke communicatie boodschap goed past bij het doel en de door jou gekozen doelgroep.

Na het inzetten van de Email Marketing Strategie blijven we de prestaties van de campagnes actief monitoren, zodat we deze op basis van voortschrijdend inzicht kunnen bijsturen.  Daarnaast kunnen we het advies geven om de campagnes uit te breiden als we zien dat er meer kansen liggen.

Aan de hand van een rapportage worden de campagne ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en volgt er met regelmaat overleg om te bespreken waar we e.e.a. kunnen bijsturen.

De bevindingen uit de analyse en rapportage worden doorgevoerd in het optimalisatie proces. Dit optimalisatie proces wordt ook wel het campagne management genoemd. Hierbij blijven we afhankelijk van de omvang van de campagne optimalisaties doorvoeren. Het doel is om de prestaties van de campagne op peil te houden en/of te verbeteren waar mogelijk.

Strategische en doelgerichte aanpak

Het inzetten van een succesvolle online marketing strategie betekent dat je niet meer zonder een full funnel marketing strategie kan. Om jouw doelgroep(en) effectief te kunnen aanspreken is het van belang dat je de juiste boodschap op het juiste moment (customer journey) via het juiste marketing kanaal communiceert. MondoMarketing helpt als Email Marketing Bureau organisaties om doelen te behalen door een effectieve online marketing strategie. Dit doen wij door de juiste communicatie, juiste timing en doeltreffende online marketing kanalen in te zetten.

Meer marketingstrategie

Resultaten die wij als Email Marketing Bureau behalen

 • Stijging in websitebezoekers;
 • (Groter) bereik bij jouw doelgroep;
 • Duidelijke rapportages;
 • Verhoging (retentie) klanten;
 • Verhoogde merkbekendheid;
 • Verhoging product overweging.
Bekijk onze klantervaringen

Effectieve samenwerking; 1+1=3

1. Het is mogelijk om de volledige expertise uit te besteden aan MondoMarketing.

Weet jouw organisatie nog niet precies hoe deze expertise in zijn werk gaat? Dan is het mogelijk dat wij alles voor je inrichten. De doelstellingen van jouw organisatie staan voorop en op basis hiervan en jouw budget kunnen wij een volledig plan van aanpak, inclusief strategie, communicatie, content, rapportage, campagne management en set-up opstellen en deze ten uitvoer brengen.

2. Jouw organisatie wil deels zelf aan de knoppen draaien.

Heeft jouw organisatie op dit moment al voldoende kennis over de inrichting van deze expertise? Dan is het mogelijk om zelf een aantal zaken op te pakken en in te richten. Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van content en/of bepaalde targeting criteria. Samen met ons kan er besproken worden welke werkzaamheden jouw organisatie zelf kan uitvoeren. Uiteraard zullen wij je altijd blijven helpen om het beste resultaat te behalen.

1+1=3
Voor welke samenwerking je ook kiest, we doen dit altijd in nauwe afstemming zodat we op de hoogte kunnen blijven van de bedrijfsontwikkelingen die spelen, waar we mogelijk ook voordeel uit kunnen halen voor de campagnes. Zo is er sprake van een complementaire samenwerking; 1+1=3.

Onze werkwijze in 7 stappen

Wij lopen met iedere klant meerdere stappen door in onze werkwijze. Dit begint bij een vrijblijvend intakegesprek om de doelen en kansen te bespreken. Vervolgens doen wij in een nul-meting nader onderzoek naar resultaten en ervaringen uit het verleden. Een goede basis is volgens ons van essentieel belang, waardoor het kan zijn dat er eerst zaken aan de communicatie en/of website geoptimaliseerd moeten worden voordat er aan slag kan worden gegaan met de start van Email Marketing. Daarna stellen wij een helder plan van aanpak op voor het vormen van een goede Email Marketing Strategie. Als we van start gaan met het inzetten van Email Marketing campagnes, evalueren we vervolgens gezamenlijk. Hier stellen wij vooraf een rapportage voor op. Vanaf het moment dat de basis op orde is kunnen we weer zaken blijven optimaliseren om de beste resultaten te behalen.

Pieter l Digital Marketing Consultant l MondoMarketing l Performance Driven Digital Marketing Bureau

Wil jij met Email Marketing impact creëren voor jouw organisatie?

Maak kennis met MondoMarketing
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner