Conversie Optimalisatie is vaak het startpunt binnen ons online marketing bureau voordat we aan de slag gaan met het opzetten van campagnes voor onze klanten. Voor veel organisaties is Conversie Optimalisatie zelfs een continu proces van online marketing waarbij wordt ingezet op de ultieme klantbeleving. Dit zorgt ervoor dat bezoekers op jouw website de acties uitvoeren die jij voor ogen hebt. Hier moet dan ook op ingespeeld worden door je te richten op behoeftes en bezoekersgedrag van jouw doelgroep, zodat het aanbod op jouw website of app hier nauw op aansluit. Lees hier meer over de voordelen van Conversie Optimalisatie en hoe wij jou als ervaren Conversie Optimalisatie Bureau verder kunnen helpen om een hogere conversie te behalen.

Wat is Conversie Optimalisatie?

Conversie Ratio Optimalisatie (CRO) wordt ingezet als een organisatie de conversie van de website/webshop of app wil verbeteren. Het omzetten van een websitebezoeker naar een klant of lead wordt gezien als (eind)conversie. Door conversie optimalisatie toe te passen kan er gezorgd worden voor een hoger conversiepercentage.

Om succesvol te zijn met Conversie Optimalisatie is het belangrijk dat het soort bezoekers en het gedrag hiervan doorgrond worden. Conversie Optimalisatie geeft antwoord op de vraag wat jouw doelgroep motiveert. De criteria die belangrijk zijn tijdens het aankoopproces voor de doelgroep zijn van essentieel belang, dit samen met de redenen waarom de doelgroep af zou haken. Het succes van Conversie Optimalisatie zit dan ook in het goed begrijpen van de behoeften van jouw doelgroep en hier op de juiste manier op in te spelen.

Wat zijn de voordelen van Conversie Optimalisatie?

 • Verhoging conversiepercentage;
 • Optimaliseren o.b.v. data;
 • Structureel verbeteren;
 • Verbeterde gebruikservaring;
 • Gemakkelijk AB-testen van content.

Hoe zet je Conversie Optimalisatie effectief in?

Conversie Optimalisatie is het meest effectief als het een doorlopend proces is waarbij er continu verbeterd wordt, maar kan in eerste instantie ook uit een eenmalige audit bestaan die belangrijke verbeterpunten zichtbaar maakt. Als Conversie Optimalisatie Bureau werken wij vaak met een Roadmap om volgens een gedegen plan aan Conversie Optimalisatie te doen. In deze Roadmap staan de online doelstellingen die bereikt moeten worden en de onderdelen op de website/app die hiervoor verbeterd moeten worden om een hogere conversie te behalen. Deze mogelijke verbeterpunten komen voort uit kwantitatief onderzoek van data analyses uit Google Analytics en indien mogelijk ook uit kwalitatief onderzoek zoals userpanels, diepte interviews of enquêtes.

De hypotheses kunnen vervolgens getest worden middels AB-testing (bij websites met voldoende traffic) of kunnen direct worden doorgevoerd. Vervolgens vinden analyses plaats om te toetsen of de mogelijke verbetering ook echt in een hogere conversie heeft geresulteerd. Als er geen significant bewijs wordt gevonden, wordt er opnieuw gekeken naar hypotheses die mogelijk wel voor een zichtbare verbetering kunnen zorgen.

Online Quickscan aanvragen

De stappen naar het succes van Conversie Optimalisatie

In de eerste stap is het belangrijk om de doelstellingen en KPI’s van jouw organisatie duidelijk in kaart te brengen. Dit doen wij tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Zo weten wij welke werkzaamheden er zijn en welke kant op gestuurd moet worden.

Vervolgens maken wij een voorstel voor de uit te voeren werkzaamheden, inclusief de kosten. Is jouw organisatie het eens met dit voorstel? Dan kan onze samenwerking beginnen.

Wij stellen de juiste tools samen op basis van de gestelde doelstellingen en het budget. De bekende tools van Google Analytics, VWO, Google Optimize en Hotjar worden het meeste ingezet bij conversie optimalisatie. Het is belangrijk om de conversiedoelen op de juiste manier te meten, zodat het effect van de testen goed kan worden bepaald.

Bij het analyseren van zowel kwantitatieve en kwalitatieve data wordt er gekeken naar een combinatie tussen de website data en/of bezoekersgedrag en de beweegredenen van de doelgroep(en). 

Bij kwantitatieve analyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van Google Analytics en eventueel grootschalige enquêtes/ markt onderzoeken. Door deze analyses kunnen we antwoord krijgen op een aantal Wat-vragen. Voor het beantwoorden van de Waarom-vragen kunnen kwalitatieve user pannels en enquêtes ingezet worden. Beweegredenen van de bezoekers kunnen zo goed in kaart worden gebracht. Met deze informatie kunnen wij verder naar de volgende stap en hypotheses gaan vormen.

Met behulp van de data die is voortgekomen uit de uitgevoerde analyse stellen wij vast welke onderdelen prioriteit hebben en van welke we de meeste impact verwachten. Vervolgens stellen we voor het verbeteren van de conversie een aantal hypotheses op.

In deze fase worden de hypotheses getest. O.b.v. de beschikbare data wordt er bepaald hoelang de test moet lopen. Wij maken gebruik van AB-testen waarvan verschillende technische aanbieders zijn. Indien er niet voldoende data beschikbaar is om AB-testen uit te voeren worden de hypotheses doorgevoerd. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden hoe de bezoekers hierop reageren. Ook kunnen gebruikers aangeven of ze de aanpassing een verbetering vinden.

Op basis van de uitgevoerde tests kunnen wij een adviesrapport opstellen. Hierbij komt aan het licht wat er (concreet) aangepast kan worden aan de campagnes en/of aan de website. Dit doen wij tijdens een evaluatie. Zo weten beide partijen waar zij aan toe zijn.

Als blijkt dat de test een significante verbetering brengt, dan kan de verbetering worden doorgevoerd en kunnen we aan de slag met opvolgende testen. Indien de test geen (significante) verbetering met zich meebrengt voeren we opvolgende testen uit. Uiteraard wordt er in de analyse gekeken of de test voor bepaalde segmenten wel positieve effecten heeft, zodat het mogelijk alsnog kan worden doorgevoerd.

Strategische en doelgerichte aanpak

Het inzetten van een succesvolle online marketing strategie betekent dat je niet meer zonder een full funnel marketing strategie kan. Om jouw doelgroep(en) effectief te kunnen aanspreken is het van belang dat je de juiste boodschap op het juiste moment (customer journey) via het juiste marketing kanaal communiceert. MondoMarketing helpt als Conversie Optimalisatie Bureau organisaties om doelen te behalen door een effectieve online marketing strategie. Dit doen wij door de juiste communicatie, juiste timing en doeltreffende online marketing kanalen in te zetten.

Meer marketingstrategie

Resultaten die wij als Conversie Optimalisatie Bureau behalen

 • Stijging in websitebezoekers;
 • (Groter) bereik bij jouw doelgroep;
 • Doelstellingen/KPI's behalen;
 • Duidelijke rapportages;
 • Verhoging (retentie) klanten;
 • Continu optimalisatieproces;
 • Verhoging product overweging.
Bekijk onze klantervaringen

Effectieve samenwerking; 1+1=3

1. Het is mogelijk om de volledige expertise uit te besteden aan MondoMarketing.

Weet jouw organisatie nog niet precies hoe deze expertise in zijn werk gaat? Dan is het mogelijk dat wij alles voor je inrichten. De doelstellingen van jouw organisatie staan voorop en op basis hiervan en jouw budget kunnen wij een volledig plan van aanpak, inclusief strategie, communicatie, rapportage, set-up, campagne management en content opstellen en deze ten uitvoer brengen.

2. Jouw organisatie wil deels zelf aan de knoppen draaien.

Heeft jouw organisatie op dit moment al voldoende kennis over de inrichting van deze expertise? Dan is het mogelijk om zelf een aantal zaken op te pakken en in te richten. Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van content en/of bepaalde targeting criteria. Samen met ons kan er besproken worden welke werkzaamheden jouw organisatie zelf kan uitvoeren. Uiteraard zullen wij je altijd blijven helpen om het beste resultaat te behalen.

1+1=3
Voor welke samenwerking je ook kiest, we doen dit altijd in nauwe afstemming zodat we op de hoogte kunnen blijven van de bedrijfsontwikkelingen die spelen, waar we mogelijk ook voordeel uit kunnen halen voor de campagnes. Zo is er sprake van een complementaire samenwerking; 1+1=3.

Onze werkwijze in 7 stappen

Wij lopen met iedere klant meerdere stappen door in onze werkwijze. Dit begint bij een vrijblijvend intakegesprek om de doelen en kansen te bespreken. Vervolgens bekijken wij welke tools worden ingezet en maken wij een analyse om tot een helder plan van aanpak te komen. Een goede basis is volgens ons van essentieel belang, waardoor het kan zijn dat er eerst zaken aan de communicatie en/of website geoptimaliseerd moeten worden voordat er aan slag kan worden gegaan met de start van structurele Conversie Optimalisatie. Daarna stellen wij een aantal hypotheses op voor het verbeteren van de conversie. Als we van start gaan met het testen van de hypotheses, evalueren we vervolgens gezamenlijk. Hier stellen wij vooraf een rapportage voor op. Vanaf het moment dat de basis op orde is kunnen we weer zaken blijven optimaliseren om de beste resultaten te behalen.

Pieter l Digital Marketing Consultant l MondoMarketing l Performance Driven Digital Marketing Bureau

Wil jij met Conversie Optimalisatie impact creëren voor jouw organisatie?

Maak kennis met MondoMarketing
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner