Affiliate Marketing Bureau

 • Meer zichtbaarheid
 • Meer (loyale) klanten
 • Meer omzet

Affiliate Marketing is voor ons Affiliate Marketing Bureau een van de succesfactors bij onze klanten in de online marketingmix. Het is van grote toegevoegde waarde om deze kennis en relatie intensieve campagnes op de juiste manier te laten inrichten door een specialist, waardoor de beste resultaten behaald kunnen worden. Door de campagnes op een innovatieve en strategische manier in te steken, kunnen er d.m.v. Affiliate Marketing meer potentiële klanten op de hoogte worden gebracht van jouw product of dienst en relevante bezoekers en uiteindelijk meer conversies op jouw website worden gerealiseerd. Lees hier meer over de voordelen van Affiliate Marketing en hoe wij je hiermee verder kunnen helpen om goede resultaten te behalen.

Wat is Affiliate Marketing?

Affiliate marketing is een vorm van online marketing waarbij adverteerders (publishers) hun partners (affiliates) belonen (commissie) voor de gegenereerde verkopen of leads (zoals lidmaatschappen – abonnementen) die de affiliate heeft aangeleverd. Affiliate Marketing is een krachtig marketing & sales instrument in de online marketing vanwege het no-cure no-pay principe.

De adverteerder stelt hierbij promotiemateriaal (in de vorm van banners, tekstlinks en productfeeds) beschikbaar in het advertentiesysteem van het affiliate netwerk en geïnteresseerde en goedgekeurde affiliates plaatsen dit op hun website(s). Er kan afgesproken worden om de vergoeding per klik, lead of verkoop uit te betalen. De adverteerder betaalt na goedkeuring van de transactie de afgegeven vergoeding.

Voorbeelden van grote Affiliate Marketing kanalen/netwerken zijn: TradeTracker, Daisycon en TradeDoubler. Hoewel er veel voordelen zitten aan Affiliate Marketing, is Affiliate Marketing ook erg arbeidsintensief omdat het contact met de affiliates veel tijd vergt.

Voordelen van Affiliate Marketing

 • Transparant; meten & bijsturen op data;
 • Doelgroepen via kwalitatieve websites;
 • Gerichte targeting op o.a. doelgroep;
 • Aantrekken van kwalitatieve bezoekers;
 • Betalen per Order/Klik/Lead.

Effectief inzetten van Affiliate Marketing

Het inrichten van Affiliate Marketing campagnes brengt veel met zich mee. Context, creatie, relevantie en techniek zijn randvoorwaarden om een succesvolle strategie te kunnen vormen voor Affiliate Marketing.

Via het gekozen Affiliate Marketing Netwerk kan er rechtstreeks contact worden opgenomen met de affiliates om het affiliate programma onder de aandacht te brengen. Hierbij is het belangrijk om duidelijke programmavoorwaarden te hanteren en afspraken (lees; doelstellingen) te hebben gemaakt met jouw organisatie, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Daarnaast is het van groot belang om het advertentiemateriaal en landingspagina’s samen te stellen van een goede kwaliteit, omdat dit mede het succes bepaald van de campagne.

De stappen naar het succes van Affiliate Marketing

In de eerste stap is het belangrijk om de doelstellingen en KPI’s van jouw organisatie duidelijk in kaart te brengen. Dit doen wij tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Zo weten wij welke werkzaamheden er zijn en welke kant op gestuurd moet worden.

Vervolgens maken wij een voorstel voor de uit te voeren werkzaamheden inclusief de budgetten. Is jouw organisatie het eens met dit voorstel? Dan kan onze samenwerking beginnen.

In de nul-meting doen we allereerst nader onderzoek naar de resultaten die in het verleden behaald zijn en de ervaringen die zijn opgedaan. Vervolgens wordt er met een frisse kijk naar de doelgroep gekeken die matcht met het product of dienst. Wat doen concurrenten? Welke affiliate websites gebruikt de doelgroep? Hoeveel sales en/of traffic (klikken) verwachten we te realiseren tegen welke commissie? Op welke producten of diensten gaan we de focus leggen? Gaan we adverteren via een of meerdere affiliate netwerken?

Dit zijn allemaal relevante vragen die gesteld moeten worden en waar we in de nul-meting inzicht in verkrijgen om verder te kunnen naar de volgende stap.

In deze stap wordt de Tracking ingeregeld om ervoor te zorgen dat we de prestaties van de campagnes goed kunnen meten en we bepaalde marketingtechnieken kunnen toepassen. Hieronder valt de conversie tracking (om de doelen te kunnen meten) en het inrichten van het Google Analytics account met behulp van Google Tag Manager. Als er al een structuur aanwezig is dan gaan wij deze optimaliseren (indien nodig). Indien deze er nog niet is, dan zorgen wij voor de inrichting.

Daarnaast wordt in deze stap het advertentieaccount (verder) ingericht en andere tools die samenhangen met de soort campagnes opgetuigd.

Als de tracking en de instellingen van het Affiliate Marketing account zijn ingericht gaan we aan de slag met het opzetten van de campagnes. Hierbij gaan we uit van de doelstellingen en doelgroep kenmerken die eerder in het onderzoek naar boven zijn gekomen. In deze stap wordt er ook besproken welke communicatie- boodschap goed past bij het doel en de door jouw gekozen doelgroep. En wordt er gekeken naar welke advertentievorm het beste ingezet kan worden zoals een (dynamische)banner, video, statische afbeelding of productfeed. De creatives kunnen wij verzorgen of deze kunnen worden aangeleverd.

Na de live-gang van de campagnes blijven we de prestaties van de campagnes actief monitoren zodat we deze op basis van voortschrijdend inzicht kunnen bijsturen. Ook voeren we AB- testen uit om te kijken of we een hoger conversiepercentage kunnen behalen en voeren we snel nieuwe toepassingen toe om het programma naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast kunnen we de campagnes uitbreiden als we zien dat er meer kansen liggen.

Aan de hand van een Dashboard rapportage worden de campagne- ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en volgt er met regelmaat een overleg om te bespreken waar we e.e.a. kunnen bijsturen.

De bevindingen uit de analyse en rapportage van de vorige stap worden doorgevoerd in het optimalisatie proces. Dit optimalisatie proces wordt ook wel campagne management genoemd waarbij we afhankelijk van de omvang van de campagne op wekelijkse basis updates blijven doorvoeren om de prestaties van de campagne op peil te houden en/of te verbeteren waar mogelijk.

Strategische en doelgerichte aanpak

Het inzetten van een succesvolle online marketing strategie betekent dat je niet meer zonder een full funnel marketing strategie kan. Om jouw doelgroep(en) effectief te kunnen aanspreken is het van belang dat je de juiste boodschap op het juiste moment (customer journey) via het juiste marketingkanaal communiceert. MondoMarketing helpt als online marketing bureau organisaties door een effectieve online marketing strategie, doelen te behalen. Dit doen wij door de juiste communicatie, juiste timing en doeltreffende online marketing kanalen in te zetten.

Meer marketingstrategie

Resultaten die wij als Affiliate Marketing Bureau behalen

 • Strategisch Affiliate Marketing;
 • Stijging in websitebezoekers;
 • (Groter) bereik bij jouw doelgroep;
 • Doelstellingen/ KPI's behalen;
 • Duidelijke rapportages;
 • Continu optimalisatie- proces;
 • Verhoging retentie klanten;
 • Verhoogde merkbekendheid;
 • Verhoging product overweging;
 • Efficiënt inzetten van jouw budget.
Bekijk onze klantervaringen

Effectieve samenwerking; 1+1=3

1. Het is mogelijk om de volledige expertise uit te besteden aan MondoMarketing.

Weet jouw organisatie nog niet precies hoe deze expertise in zijn werk gaat? Dan is het mogelijk dat wij alles voor je inrichten. De doelstellingen van jouw organisatie staan voorop en op basis hiervan en jouw budget kunnen wij een volledig plan van aanpak inclusief strategie, communicatie, content, set-up, campagne management en rapportage opstellen en deze ten uitvoer brengen.

2. Jouw organisatie wilt deels zelf aan de knoppen draaien.

Heeft jouw organisatie op dit moment al voldoende kennis over de inrichting van deze expertise? Dan is het mogelijk om zelf een aantal zaken op te pakken en in te richten. Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van content en/of bepaalde targeting criteria. Samen met ons kan er besproken worden welke werkzaamheden jouw organisatie zelf kan uitvoeren. Uiteraard zullen wij je altijd blijven helpen om het beste resultaat te behalen.

1+1=3
Voor welke samenwerking je ook kiest; we doen dit altijd in nauwe afstemming zodat we ook op de hoogte blijven van de bedrijfsontwikkelingen die spelen en we daar mogelijk ook voordeel uit kunnen halen voor de campagnes. Zo is er sprake van een complementaire samenwerking; 1+1=3.

Onze werkwijze

Wij lopen met iedere klant meerdere stappen door in onze werkwijze. Dit begint bij een vrijblijvend intakegesprek om de doelen en kansen te bespreken. Vervolgens maken wij een analyse om tot een helder plan van aanpak te komen. Een goede basis is volgens ons van essentieel belang, waardoor het kan zijn dat er eerst zaken aan de communicatie en/of website geoptimaliseerd moeten worden voordat er aan slag kan worden gegaan met de start van de campagne(s). Als we vervolgens van start gaan met de set-up van de campagne(s) en het managen daarvan, evalueren we vervolgens gezamenlijk waarbij wij vooraf een rapportage opstellen. Hier vandaan kunnen we weer zaken blijven optimaliseren om de beste resultaten te behalen.

Pieter l Digital Marketing Consultant l MondoMarketing

Wil jij met Affiliate Marketing impact creëren voor jouw organisatie?

Maak dan kennis met MondoMarketing
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner