Affiliate Marketing is binnen ons online marketing bureau een van de succesfactoren voor onze klanten in de online marketingmix. Het is van grote toegevoegde waarde om deze kennis en relatie intensieve campagnes op de juiste manier te laten inrichten door een specialist, waardoor de beste resultaten behaald kunnen worden. Door de campagnes op een innovatieve en strategische manier in te steken, kunnen er d.m.v. Affiliate Marketing meer potentiële klanten op de hoogte worden gebracht. Het doel daarbij is om relevante bezoekers en uiteindelijk meer conversies op jouw website te realiseren. Lees hier meer over de voordelen van Affiliate Marketing en hoe wij je als ervaren Affiliate Marketing Bureau hiermee verder kunnen helpen om goede resultaten te behalen.

Wat is Affiliate Marketing?

Affiliate Marketing is een vorm van online marketing waarbij adverteerders (publishers) hun partners (affiliates) belonen (commissie) voor de gegenereerde verkopen of leads (zoals lidmaatschappen of abonnementen) die de affiliate heeft aangeleverd. Affiliate Marketing is een krachtig marketing & sales instrument in de online marketing vanwege het No-cure No-pay principe.

De adverteerder stelt hierbij verschillende soorten promotiemateriaal (in de vorm van banners, tekstlinks en/of product feeds) beschikbaar in het advertentiesysteem van het affiliate netwerk en geïnteresseerde en goedgekeurde affiliates plaatsen dit op hun website(s). Er kan worden afgesproken om de vergoeding per klik, lead of verkoop uit te betalen. De adverteerder betaalt hierbij na goedkeuring van de transactie de afgegeven vergoeding.

Voorbeelden van grote Affiliate Marketing netwerken zijn: TradeTracker, Daisycon en TradeDoubler. Hoewel er veel voordelen zitten aan Affiliate Marketing, is Affiliate Marketing ook arbeidsintensief, omdat het contact met de affiliates veel tijd vergt.

Wat zijn de voordelen van Affiliate Marketing?

 • Transparant; meten & bijsturen op data;
 • Doelgroepen bereiken via traffic websites;
 • Aantrekken van kwalitatieve bezoekers;
 • No-Cure No-Pay;
 • Commissie per klik/lead/verkoop.

Hoe zet je Affiliate Marketing effectief in?

Het inrichten van de Affiliate Marketing campagnes brengt veel met zich mee. Context, creatie, relevantie en techniek zijn randvoorwaarden voor het vormen van een succesvolle Affiliate Marketing strategie.

Via het gekozen Affiliate Marketing Netwerk kan er om het affiliate programma onder de aandacht te brengen rechtstreeks contact worden opgenomen met de affiliates. Hierbij is het van groot belang om duidelijke programmavoorwaarden te hanteren en afspraken (lees; doelstellingen) te hebben afgestemd met jouw organisatie, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Daarnaast is goede kwaliteit belangrijk bij het samenstellen van advertentiemateriaal en landingspagina’s, omdat dit mede het succes bepaalt van het affiliate programma.

Online Quickscan aanvragen

De stappen naar het succes van Affiliate Marketing

In de eerste stap is het belangrijk om de doelstellingen en KPI’s van jouw organisatie duidelijk in kaart te brengen. Dit doen wij tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Zo weten wij welke werkzaamheden er zijn en welke kant op gestuurd moet worden.

Vervolgens maken wij een voorstel voor de uit te voeren werkzaamheden, inclusief de budgetten. Is jouw organisatie het eens met dit voorstel? Dan kan onze samenwerking beginnen.

In de nul-meting doen we allereerst nader onderzoek naar de resultaten en ervaringen uit het verleden. Vervolgens wordt er met een frisse blik naar de doelgroep gekeken die matcht met het product of de dienst. Wat doen concurrenten? Welke affiliate websites gebruikt de doelgroep? Hoeveel sales en/of traffic (klikken) verwachten we te realiseren tegen welke commissie? Op welke producten of diensten gaan we de focus leggen? Gaan we adverteren via een of meerdere affiliate netwerken?

Dit zijn allemaal relevante vragen die gesteld moeten worden en waar we in de nul-meting inzicht in verkrijgen om verder te kunnen naar de volgende stap.

In deze stap wordt de Tracking ingeregeld om ervoor te zorgen dat we de prestaties van de campagnes goed kunnen meten en we bepaalde marketingtechnieken toe kunnen passen. Hieronder valt de conversie tracking (om de doelen te kunnen meten) en het inrichten van het Google Analytics account met behulp van Google Tag Manager. Als er al een structuur aanwezig is dan gaan wij deze optimaliseren (indien nodig).

Daarnaast worden in deze stap het advertentieaccount en eventuele andere tools ingericht.

Als de tracking en de instellingen van het Affiliate Marketing account zijn ingericht gaan we aan de slag met het opzetten van het programma. Hierbij gaan we uit van de doelstellingen en doelgroep kenmerken die eerder in het onderzoek naar boven zijn gekomen. In deze stap wordt er ook besproken welke communicatieboodschap goed past bij het doel en de door jou gekozen doelgroep. Ook wordt er gekeken naar welke advertentievorm het best ingezet kan worden, zoals een (dynamische) banner, video, statische afbeelding of productfeed. De creatives kunnen wij verzorgen of deze kunnen worden aangeleverd.

Na de live-gang van het programma blijven we de prestaties actief monitoren zodat we deze op basis van voortschrijdend inzicht kunnen bijsturen. Daarnaast kunnen wij het affiliate programma in overleg uitbreiden.

Aan de hand van een rapportage worden de ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en volgt er met regelmaat overleg om te bespreken waar we e.e.a. kunnen bijsturen.

De bevindingen uit de analyse en rapportage van de vorige stap worden doorgevoerd in het optimalisatie proces. Dit optimalisatie proces wordt ook wel het programma management genoemd. Hierbij blijven we afhankelijk van de omvang van het programma wekelijkse updates doorvoeren. Het doel is om de prestaties op peil te houden en/of te verbeteren waar mogelijk.

Strategische en doelgerichte aanpak

Het inzetten van een succesvolle online marketing strategie betekent dat je niet meer zonder een full funnel marketing strategie kan. Om jouw doelgroep(en) effectief te kunnen aanspreken is het van belang dat je de juiste boodschap op het juiste moment (customer journey) via het juiste marketing kanaal communiceert. MondoMarketing helpt als Affiliate Marketing Bureau de organisaties om doelen te behalen door een effectieve online marketing strategie. Dit doen wij door de juiste communicatie, juiste timing en doeltreffende online marketing kanalen in te zetten.

Meer marketingstrategie

Resultaten die wij als Affiliate Marketing Bureau behalen

 • Stijging in websitebezoekers;
 • (Groter) bereik bij jouw doelgroep;
 • Duidelijke rapportages;
 • Verhoging retentie klanten;
 • Verhoogde merkbekendheid;
 • Verhoging product overweging;
 • Efficiënt inzetten van jouw budget.
Bekijk onze klantervaringen

Effectieve samenwerking; 1+1=3

1. Het is mogelijk om de volledige expertise uit te besteden aan MondoMarketing.

Weet jouw organisatie nog niet precies hoe deze expertise in zijn werk gaat? Dan is het mogelijk dat wij alles voor je inrichten. De doelstellingen van jouw organisatie staan voorop en op basis hiervan en jouw budget kunnen wij een volledig plan van aanpak, inclusief strategie, communicatie, content, rapportage, campagne management en set-up opstellen en deze ten uitvoer brengen.

2. Jouw organisatie wil deels zelf aan de knoppen draaien.

Heeft jouw organisatie op dit moment al voldoende kennis over de inrichting van deze expertise? Dan is het mogelijk om zelf een aantal zaken op te pakken en in te richten. Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van content en/of bepaalde targeting criteria. Samen met ons kan er besproken worden welke werkzaamheden jouw organisatie zelf kan uitvoeren. Uiteraard zullen wij je altijd blijven helpen om het beste resultaat te behalen.

1+1=3
Voor welke samenwerking je ook kiest, we doen dit altijd in nauwe afstemming zodat we op de hoogte kunnen blijven van de bedrijfsontwikkelingen die spelen, waar we mogelijk ook voordeel uit kunnen halen voor de campagnes. Zo is er sprake van een complementaire samenwerking; 1+1=3.

Onze werkwijze in 7 stappen

Wij lopen met iedere klant meerdere stappen door in onze werkwijze. Dit begint bij een vrijblijvend intakegesprek om de doelen en kansen te bespreken. Vervolgens maken wij een analyse om tot een helder plan van aanpak te komen. Een goede basis is volgens ons van essentieel belang, waardoor het kan zijn dat er eerst zaken aan de communicatie en/of website geoptimaliseerd moeten worden voordat er aan slag kan worden gegaan met de start van de campagne(s). Als we van start gaan met de set-up van de campagne(s) en het managen, evalueren we vervolgens gezamenlijk. Hier stellen wij vooraf een rapportage voor op. Vanaf het moment dat de basis op orde is kunnen we weer zaken blijven optimaliseren om de beste resultaten te behalen.

Pieter l Digital Marketing Consultant l MondoMarketing l Performance Driven Digital Marketing Bureau

Wil jij met Affiliate Marketing impact creëren voor jouw organisatie?

Maak dan kennis met MondoMarketing
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner
 • Jouw ‘eigen’ online marketeer
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Kennisdeling staat voorop
 • Servicegericht & betrouwbaar
 • Geen langdurige contracten
 • Geaccrediteerd; o.a. Google Partner