Google heeft Enhanced Conversions geïntroduceerd op 27 mei 2021. Door de alsmaar ontwikkelende privacy maatregelen, die ervoor zorgen dat bedrijven hun conversies minder goed kunnen meten, is het voor een bedrijf van belang om Enhanced Conversions toe te passen. Enhanced Conversions zijn voor een bedrijf van belang wanneer het bedrijf adverteert via Google Ads. Maar wat houden Enhanced Conversions precies in en hoe kan je deze toepassen specifiek voor jouw bedrijf? Dit en meer wordt uitgelegd in het onderstaande blog!

Enhanced Conversions

Voordelen

Enhanced Conversions is een functie die je kunt gebruiken om de nauwkeurigheid van jouw conversie metingen te verbeteren en effectiever te bieden. Maar Enhanced Conversions brengt meerdere voordelen met zich mee, namelijk:

 • Het bedrijf kan conversies registreren die anders niet zouden worden gemeten. Je krijgt als bedrijf conversies te zien die niet direct, maar indirect hebben geleid tot een aankoop. Een voorbeeld hiervan is beschreven bij de uitleg van Enhanced Conversions.

Hierdoor kan je als bedrijf door middel van meer gegevens de bodoptimalisatie verbeteren doordat Enhanced Conversions is toegepast. Ook is Enhanced Conversions privacyproof. Dit is zo doordat de conversies worden omgezet naar cijfers door middel van hashing. Hierna worden deze gehashte gegevens naar Google opgestuurd. Hierdoor blijven de gegevens nuttig voor analyses, maar wel anoniem.

Hashen/ Hashing wordt gebruikt om gegevens van verschillende omvang te veranderen naar gegevens met dezelfde omvang. Wanneer de gegevens naar de hashwaardes zijn veranderd, is het ook moeilijker geworden om ze weer te veranderen naar de originele waardes. Hashing maakt de gegevens anoniem, en hiermee privacyproof. 

Enhanced conversions for web

Er zijn twee ‘soorten’ Enhanced Conversions.  Enhanced Conversions for web en Enhanced Conversions voor leads. Het verschil zit in de manier waarop gehashte gegevens worden gebruikt om je metingen te verbeteren. Hieronder staat een geïllustreerd voorbeeld van hoe Enhanced Conversions voor web werkt. Bekijk hier ook een introductie video van Google.

Enhanced Conversions voor Web

“Met Enhanced conversions voor web worden klantgegevens (zoals een e-mailadres, naam, woonadres of telefoonnummer) in uw tags voor het bijhouden van conversies vastgelegd, gehasht, in de gehashte vorm naar Google gestuurd en daarna gebruikt om uw klanten te matchen aan Google-accounts, waarop was ingelogd toen ze interactie hadden met een van uw advertenties.”

Voorbeeld 1

 1. Piet is ingelogd op zijn Google Account en is via Google op zoek naar een spiegel. Hij klikt op een spiegel advertentie, ziet een mooie spiegel en slaat de link op als snelkoppeling.  
 2. De volgende dag verwijdert Piet zijn cookies waarna hij via de snelkoppeling op de spiegel webshop van gister komt. Nu bestelt hij wel de spiegel. 
 3. In dit proces is het e-mailadres van de consument namelijk tweemaal gehashed en naar Google gestuurd, op het moment dat de consument op de reclame klikt en op het moment dat hij de aankoop deed op de website. 
 4. Omdat de cookies zijn verwijderd was deze conversie zonder Enhanced Conversions niet toegewezen aan de juiste campagne en advertentie, met Enhanced Conversions wel. Hierdoor kan beter bepaald worden welke zoekwoorden/advertenties/etc. goed presteren. 

Voorbeeld 2

 1. Piet ziet op zijn mobiel een mooie spiegel, hij maakt hierbij gebruik van zijn Chrome browser op mobiel. Op deze mobiel is hij ingelogt op Google.
 2. De dag erna bezoekt hij de site opnieuw, maar dan op zijn iMac. Hij is hier niet ingelogd in zijn Google account en gebruikt Safari. Deze browser blokkeert doorgaans externe cookies, waardoor de advertentie van gisteren normaliter niet gemeten zou worden. 
 3. Bij het invullen van zijn (email-)gegevens als onderdeel van de bestelling wordt er net als bij het vorige voorbeeld een tweede touchpoint gecreëerd, waardoor de conversie alsnog aan de advertentie van gisteren gekoppeld kan worden.

Enhanced conversions for leads

Zoals geschreven is het verschil tussen Enhanced conversions for leads en Enhanced conversions for web dat de gehashte gegevens op verschillende manieren gebruikt worden om een meting te verbeteren. Enhanced conversions for web verbetert de meting van online conversies en Enhanced conversions for leads verbetert de meting van offline transacties die afkomstig zijn van een website lead of bezoeker. 

Hieronder staat een geïllustreerd voorbeeld van hoe Enhanced conversions for leads werkt. Bekijk hier ook een introductie video van Google.

Enhanced Conversions voor Leads

Drie methodes om Enhanced Conversions in te stellen 

Er zijn drie methodes om Enhanced Conversions voor web in te stellen. Dit zijn de volgende:

 1.     Google Tag Manager
  Google Tag Manager is de meest gebruikte manier van het instellen van Enhanced Conversions.  De manier waarop het wordt ingesteld wordt uitgelegd in het bijgevoegde stappenplan. 
 2.     De Google-tag
  Wanneer je momenteel conversies bijhoudt met behulp van de Google-tag (gtag), kan je Enhanced Conversions gemakkelijk instellen door een kleine wijziging aan te brengen.Wil je hier meer over weten? Bekijk dan deze video.
 3.     Google Ads API
  Als je gegevens van verbeterde conversies wil doorgeven via een API om hiermee meer flexibiliteit en controle te hebben over uw gegevens, kan je Enhanced Conversions instellen met de Google Ads API.
  Wil je weten hoe je dit moet instellen. Klik dan op deze link.

Er zijn twee manieren om Enhanced Conversions voor leads in te stellen, dit zijn Google Tag Manager en de Google-tag. De manier om het in te stellen is hetzelfde als bij Enhanced Conversions voor web.

Drie implementatiemogelijkheden van Google Tag Manager

Er zijn drie implementatiemogelijkheden van Enhanced Conversions in Google Tag Manager (GTM). Dit zijn de volgende: 

 1. Automatic collection 

Hierbij gaat de GTM container zelf op zoek naar de vereiste informatie in formuliervelden en biedt deze automatisch aan Google Ads aan. Het opzetten van Enhanced Conversions d.m.v. automatic collection is uitgelegd in het stappenplan in het volgende hoofdstuk. 

2. Manual Configuration

Deze manier van het opzetten van Enhanced Conversions wordt aangeraden wanneer de eerste manier niet mogelijk/ beschikbaar is of wanneer je wél GTM wil gebruiken maar toch de controle wil hebben over welke gegevens Google van je klanten gebruikt. Deze methode is qua privacy het meest wenselijk. Het vereist wel wat kleine aanpassingen in GTM, maar is desondanks de makkelijkste manier om Enhanced Conversions in te stellen in Google Tag Manager. 

3. Code method

Deze methode wordt gebruik om alle gegevens in een enkel object te verzenden. Het heeft de voordelen van punt twee, maar om deze methode toe te passen kan het zo zijn dat er code wijzigingen nodig zijn op je website pagina.

Je kan Enhanced Conversions implementeren door middel van javascript variabelen op je conversiepagina. Dit kan zolang de klantgegevens die je wil doorgeven in de tag voor Enhanced Conversions zijn gedefinieerd in globale Javascript-variabelen.

Er wordt aangeraden om deze methode toe te passen als je de opmaak van je website vaak aanpast. Deze methode is namelijk beter bestand tegen veranderen in de code.

Enhanced Conversions voor web instellen in Google Tag Manager (automatic collection)

Stappenplan

 1. Voordat Enhanced Conversions ingesteld kan worden moet deze HTML code op de bedankpagina van de desbetreffende conversie worden geplaatst. Hierbij dient het email-veld gevuld te worden met de email van de klant, het hashen wordt in de Google Ads tag uitgevoerd.

<script>

  dataLayer.push({

    ‘event’:’form_enhanced_conversion’,

    ’email’ : ’email@test.com’,

    ‘form_name’ : ‘contact’

  });

</script>

2. Voordat Enhanced Conversions in GTM geïnstalleerd kan worden. Eerst moet gecontroleerd worden of het e-mailadres in de datalayer op de website beschikbaar is. 

a. Test dit door een test bestelling te maken plaatsen en de bedankpagina te inspecteren.

b. Zoek in de broncode (Ctrl F) naar de HTML code en dubbelcheck of hier het ingevulde e-mailadres staat. Controleer ook of het e-mailadres in de layer staat, dit kan eenvoudig met de tool: dataslayer.

3. Nu kan Enhanced Conversions ingesteld worden. Ga eerst in Google Ads naar de juiste conversie en vervolgens naar Enhanced Conversions. Vink het vakje “Turn on Enhanced Conversions” aan en kies “Google tag or Google Tag Manager”.

a. Selecteer “Google Tag Manager”  en vul de website in. Klik vervolgens op “Check URL” en daarna op “Save”.

4. Vervolgens moet een nieuwe tag worden ingesteld. 

a. Kopieer de bestaande tag en verander de naam, voeg bijvoorbeeld “(Enhanced Conversion)” toe aan de naam.
b. Vink “Door gebruikers verstrekte gegevens van uw website opnemen” toe.

c. Voeg een nieuwe variabele toe

d. Kies bij type variabele voor “Door gebruikers verstrekte gegevens”

e. Kies voor ”Manual configuration” en stel bij e-mail een nieuwe variabele in.

f. Kies voor “Variabele voor gegevenslaag” en vul de naam van de gegevenslaag variabele die gelezen moet worden, in dit geval “email”. . 

g. Geef een toepasselijke naam en klik op opslaan. Sla vervolgens ook de variabele configuratie op.

5. De laatste stap is het aanpassen van de trigger. 

a. Klik op de trigger, verwijder de huidige activerende trigger en voeg een nieuwe toe.

b. Kies voor “Aangepaste gebeurtenis” en bedenk een passende naam bij “Naam van gebeurtenis”.

c. Kies bij de activatie van deze trigger de gebeurtenis die hiervoor ook ingesteld stond, bijvoorbeeld de bedankpagina.

d. Kies een passende naam voor de trigger en klik op opslaan. 

6. Kies een passende naam voor de tag, klik op opslaan, test de nieuwe tag en push de wijzigingen door naar de live omgeving. 

Dit is het stappenplan waardoor je gemakkelijk Enhanced Conversions voor web kan instellen in Google Tag Manager (automatic collection).

Diagnostic Report

Nadat je Enhanced Conversions hebt ingesteld, kan je de status hiervan bepalen door je Diagnostic Report. Aan de hand van dit rapport kan je de status van de tag voor Enhanced Conversions bepalen en inzicht krijgen in hoe effectief je conversiegegevens verzamelt.

Je rapport kan verschillende statusberichten hebben, deze status geeft aan wat de algemene status is van je implementatie van Enhanced Conversions. De volgende statusberichten kunnen voorkomen:

 • Enhanced Conversions vastleggen: hierbij worden Enhanced Conversions vastgelegd en zijn er geen problemen.
 • Enhanced Conversions worden niet gebruikt: hierbij zijn de voorwaarden voor klantgegevens niet geaccepteerd. Om dit op de lossen moet je klikken op ‘Voorwaarden voor klantgegevens bekijken’ en het vervolgens accepteren.
 • Wachten op Enhanced Conversions-gegevens: Enhanced Conversions is aangezet, alleen zijn er nog geen gegevens beschikbaar. Dit kan het geval zijn binnen 48 uur na het afronden van de implementatie, dit kan namelijk 48 uur duren. Wanneer de implementatie al 48 uur is afgerond, gaat er iets niet goed met het meten. Controleer of de instructies voor het instellen van de Enhanced Conversions goed zijn gevolgd. 
 • Problemen met instellen: hierbij zijn problemen met de implementatie van Enhanced Conversions gevonden. Om dit op te lossen moet je iets veranderen in de instellen. Mogelijk een adresveld of een e-mailadres.
 • Geen recente conversiegegevens: in dit geval zijn er geen conversies vastgelegd in de afgelopen 7 dagen. Om dit op te lossen moet je ervoor zorgen dat je campagnes actief zijn en dat je advertenties leiden naar een pagina die een conversieactie tag bevat.

MondoMarketing kan jouw organisatie verder brengen!

Als Digital Marketing bureau met ruim 10 jaar aan ervaring op het gebied van online marketing/ advertising kunnen wij ook jouw organisatie helpen bij het succesvol inzetten om zo nog betere resultaten te kunnen behalen. Wil je meer informatie over online marketing strategie of erachter komen hoe wij jouw organisatie kan helpen? Neem dan snel contact met ons op!